เมื่อเธอรู้ว่า ใครควรใส่ใจ

Homeเมื่อเธอรู้ว่า ใครควรใส่ใจ

บอร์ด ความรัก,เมื่อเธอรู้ว่าใครควรใส่ใจ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครโลกใบนี้ .. มีผู้คนมากมายเธอ... ไม่อาจแบกทุกคนไว้ในใจหลายคน... เธอควรมองข้าม ..มีบางคนเท่านั้น .. ที่เธอควรใส่ใจคนที่ควรใส่ใจ คือ...คนที่เธอ .. รู้แน่แก่ใจดีว่า...เขามีใจ .. ที่เปี่ยมปราถนาดีต่อเธอแม้ในยามที่ .. เขาปากร้ายนั้นเพราะ... เขามุ่งหมายจะให้สติแก่เธอ...แต่... คนที่เธอไม่ควรใส่ใจ คือ...คนที่เธอ .. รู้ว่า...แม้แต่... ในคำหวานของเขาก็อาบไปด้วย .. พิษร้ายในใจของเขา .. มีแต่ผลประโยชน์และ... ไม่เคยคิดกับเธอ .. อย่างที่มิตรพึงคิดต่อกันเมื่อเธอรู้ว่า .... ใ ค ร ค ว ร ใ ส่ ใ จ .... ใ ค ร ค ว ร ม อ ง ข้ า ม ..#เธอจะมีเวลาเหลืออีกมากมายที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อ... ตัวของเธอเองและ... เพื่อคนที่ #เขารักเธอจากใจจริง ...

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@http://www.thaiclubbet.com/ afreecatv thailand 2023 All Copyrights Reserved.

top