แคชเมียร์ สิกขิม มนต์เสน่ห์สองฟากฟ้าหิมาลัย เมืองกังต๊อก (Gangtok)

Homeแคชเมียร์ สิกขิม มนต์เสน่ห์สองฟากฟ้าหิมาลัย เมืองกังต๊อก (Gangtok)

บอร์ด ความรัก,แคชเมียร์สิกขิมมนต์เสน่ห์สองฟากฟ้าหิมาลัยเมืองกังต๊อก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพล เมืองหลวงของสิกขิม มีความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.ชม วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ (Kagyu) ซึ่งถือเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในทิเบต วัดนี้จำลองรูปแบบมาจากวัดเฌอพู (Tsurphu)ในทิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุกยึดทิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน วัดนี้ได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่เมื่อทศวรรษที่ 1960 โดย สังฆนายกองค์ที่ 16 แห่งสายย่อย-การ์มา (Karma) ฝ่าย-ฆาจ์ยุ (Kagyu) ซึ่งลี้ภัยมาจากทิเบตเมืองกังต๊อก (Gangtok) เมืองหลวงของสิกขิม มีความหมายว่า เนินสูงหรือยอดเขาสูง สูงเหนือระดับน้ำทะเลเมืองกังต๊อก (Gangtok)เมืองกังต๊อก (Gangtok)เมืองกังต๊อก (Gangtok)หนุมานต๊อก (Hanuman tok)หนุมานต๊อก (Hanuman tok)หนุมานต๊อก (Hanuman tok)วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธในนิกายฆาจ์ยุ (Kagyu) ซึ่งถือเป็นนิกายที่เคยมีอิทธิพลอย่างมากในทิเบต วัดนี้จำลองรูปแบบมาจากวัดเฌอพู (Tsurphu)ในทิเบต ซึ่งได้ถูกทำลายลงเมื่อครั้งจีนบุก ยึดทิเบตให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน วัดนี้ได้รับการบูรณะสร้างขึ้นใหม่เมื่อทศวรรษที่ 1960 โดย สังฆนายกองค์ที่ 16 แห่งสายย่อย-การ์มา (Karma) ฝ่าย-ฆาจ์ยุ (Kagyu) ซึ่งลี้ภัยมาจากทิเบตวัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery)  

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@https://www.thaiclubbet.com/ afreecatv thailand 2023 All Copyrights Reserved.

top