อู่ไถซาน - เอ่อเหมยซาน - ชิงเฉินซาน จาริก 3 ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินจีน เมืองเฉิงตูChengdu

Homeอู่ไถซาน - เอ่อเหมยซาน - ชิงเฉินซาน จาริก 3 ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินจีน เมืองเฉิงตูChengdu

บอร์ด ความรัก,อู่ไถซานเอ่อเหมยซานชิงเฉินซานจาริกขุนเขาศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินจีนเมืองเฉิงตู ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลอู่ไถซาน - เอ่อเหมยซาน - ชิงเฉินซาน จาริก 3 ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินจีน เมืองเฉิงตูChengduเป็นเมืองเอกของ มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตก เฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านโบราณหัวหลงซี ที่อยู่ในราชวงศ์หมิง ที่ในอตีตเคยเป็นเมื่องท่าที่สำคัญในการติดต่อซื้อขายที่สำคัญอีกที่หนึ่งของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ และยังมี วัดเป่ากวงซื่อ ที่มีรูปปั้นอรหันต์สูง 2 เมตร ถึง 500 องค์ เป็นวัด พุทธที่สำคัญ 1 ใน 4 ทางใต้ของจีนอีกด้วยพิพิธภัณฑ์ Sanxingdui อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ของการจัดการแสดงประมาณ 4,000 ตารางเมตร ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1997 เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บรักษาและแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโบราณของเมืองเสฉวน เช่น หยกสีสดใสโบราณ ทัพพีหินหัวนก รูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากทอง หยกรูปหัวลูกศร ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาศูนย์หมีแพนด้า (Panda museum) ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เฉิงตุ มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษา หมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้าเป็นสถานอภิบาลหมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ สัตว์หายากของมณฑลเสฉวนอีกด้วย ที่นีมีแพนด้าประมาณ 40 กว่าตัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้กับท่านพร้อมทั้งอธิบาย เกี่ยวกับหมีแพนด้า เช่น การเกิด การทำคลอด โรงพยาบาลหมีแพนด้า พิพิธภัณฑ์หมีแพนด้า สถานที่อนุบาลหมี แพนด้า ให้ท่านได้ร่วมสนุกกิจกรรมเกี่ยวกับหมีแพนด้าอีกมากหมู่บ้านโบราณ “หัวหลงซี” เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมากปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้ โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา มี ต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น หมู่บ้านนี้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่องบริเวณทางเดินเข้า หมู่บ้านโบราณ “หัวหลงซี”หมู่บ้านโบราณ “หัวหลงซี”บริเวณสระน้ำที่ตั้งอยู่ภายในของ หมู่บ้านโบราณ “หัวหลงซี”สะพานที่ตั่้งอยู่ภายใน หมู่บ้านโบราณ “หัวหลงซี”วัดเป่ากวงซื่อ ซึ่งมีรูปปั้นอรหันต์สูง 2 เมตร ถึง 500 องค์ เป็นวัดพุทธที่สำคัญ 1 ใน 4 ทางใต้ของจีน สร้างในสมัยฮั่นตะวันออก นอกจากนี้ยังมีเจดีย์สมัยราชวงศ์ถังที่บรรจุพระธาตุสูง 30 เมตร ที่เฉิงตู ในสมัยราชวงศ์ถัง ใน ค.ศ. 881 ทั้งนี้ เพราะพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในวัด ได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ด้วยการเปล่งรังสี เป็นรัศมีสว่างเจิดจ้าขึ้นในวัด ทางวัดจึงได้ทำการค้นหา และได้พบตลับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จำนวน 13 องค์ เป็นตลับแกะสลักด้วยหินจึงสร้างเจดีย์ 13 ชั้นขึ้น เพื่อประดิษฐานพิพิธภัณฑ์ Sanxingdui อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูไปทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร ครอบคลุมเนื้อที่ของการจัดการแสดงประมาณ 4,000 ตารางเมตร ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1997 เพื่อเป็นสถานที่ในการเก็บ รักษาและแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโบราณของเมืองเสฉวน เช่น หยกสีสดใสโบราณ ทัพพีหินหัวนก รูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากทอง หยกรูปหัวลูกศร ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาพิพิธภัณฑ์ Sanxingdui ภายในจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณของเมืองเสฉวน เช่น หยกสีสดใสโบราณ ทัพพีหินหัวนก รูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากทอง หยกรูปหัวลูกศร ภาชนะเครื่องปั้นดินเผารูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Sanxingduiรูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Sanxingduiรูปสำริดศีรษะมนุษย์กับหน้ากากหลากหลายรูปแบบที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ Sanxingduiศูนย์หมีแพนด้า (Panda museum)ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้า เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยู่อาศัยและการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้าเป็นสถานอภิบาลหมีแพนด้าที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ภายในได้รับการจัดสภาพแวดล้อม กลมกลืนกับป่าธรรมชาติ ทั้งยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์หายากของมณฑลเสฉวนอีกด้วยศูนย์หมีแพนด้า (Panda museum)ลูกแพนด้าที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (Panda museum)ลูกแพนด้าที่อยู่ภายในศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (Panda museum)การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นการโชว์ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูล เท่านั้น โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เป็นศิลปะการแสดงงิ้วของเสฉวน เป็นไฮไลท์ของเมืองเฉิงตูและเป็นวิธีการเปลี่ยนหน้ากาก ด้วยการดึงเชือกอย่างแนบเนียน จากหน้ากากที่ซ้อนกันอยู่หลายๆหน้า หรือสะบัดหน้ากาก แค่เสี้ยววินาทีพูดคุยสนทนาการท่องเที่ยวที่https://www.youtube.com/watch?v=vV5xi113eOYhttps://www.facebook.com/planetbluetravel

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@https://www.thaiclubbet.com/ afreecatv thailand 2023 All Copyrights Reserved.

top