โอริสสาและเบงกอลตะวันตก ย้อนรอยอารยะอาณาจักรกลิงคราษฎร์ โกลกัตต้า(Kolkata )

Homeโอริสสาและเบงกอลตะวันตก ย้อนรอยอารยะอาณาจักรกลิงคราษฎร์ โกลกัตต้า(Kolkata )

บอร์ด ความรัก,โอริสสาและเบงกอลตะวันตกย้อนรอยอารยะอาณาจักรกลิงคราษฎร์โกลกัตต้า ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เ้กียรติกำพลโอริสสาและเบงกอลตะวันตก ย้อนรอยอารยะอาณาจักรกลิงคราษฎร์ โกลกัตต้า(Kolkata )ชื่อเดิม กัลกัตตา(Calcutta) เป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย เมืองนี้มีจำนวนประชากร 4,580,544 คน (พ.ศ. 2544) ซึ่งหากนับรวมในเขตเมืองรอบนอกด้วยก็จะมีจำนวนมากกว่า 14 ล้านคน ทำให้เมืองนี้เป็นกลุ่มเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ เดิมเป็นเมืองท่าสถานีการค้าเล็กๆ บนชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย และอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำฮูกลีซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวกันกับแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย ปี 1690 จ็อบ ชาร์น็อก หัวหน้าโกดังสินค้าของบริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษในฮูกลีได้เลือกเอา หมู่บ้านกาลีกัต เป็นที่สร้างโกดังสินค้าแห่งใหม่ของบริษัท และนี่คือต้นกำเนิดของเมืองกัลกัตตาโกลกัตต้า(Kolkata )โกลกัตต้าเคยเป็นเมืองหลวงของอินเดียในสมัยการปกครองของอังกฤษ จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการเมือง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2454 ได้มีการย้ายเมืองหลวงไปนิวเดลีมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งเมืองกัลกัตตา (St. Paul's Cathedral) อีกหนึ่งมหาวิหารแองกลิกันที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของเมืองโกลกัตตา โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในปี1839-1847 โดยพระสังฆราชแดเนียล วิลสัน เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นในแบบสไตล์โกธิค ภายในประดับประดาไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังและหน้าต่างกระจกสีบริเวณด้านหน้าของมหาวิหารเซนต์ปอลด้านในถูกตกแต่งด้วยกระจกหลากสีที่ถูกประกอบเป็นเรื่องราวอนุสาวรีย์วิคตอเรีย(Victoria Memorial) อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะของอังกฤษ โดยอนุสาวรีย์ถูกสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ ตัวอาคารทำด้วยหินอ่อนทั้งหลัง หลังคาทำเป็นรูปโดม มีทั้ง ศิลปะของอังกฤษ ผสมกับของอินเดียอาคารหลังนี้ สูงใหญ่เด่นเป็นสง่า และเป็นที่เชิดชูของเมืองนี้ ปัจจุบันเป้นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเอกสารทางการปกครองของอังกฤษรูปปั้นของสิงโตที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของอนุสาวรีย์วิคตอเรีย(Victoria Memorial) แสดงถึงสัญลฃักษณ์ของอังกฤษBBD Bagh (Dalhousie Square) ย่อมาจากนักปฏิวัติ 3 คนคือ Benoy-Badal-Dineshกอบกู้เอกราชชาวอินเดียศูนย์กลางเศรษฐกิจของโกลกาตาในยุคอาณานิคม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในแบบยุควอคตอเรีย มีอาคารที่สำคัญ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ของโกลกัตต้า ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา โบสถ์เซนต์จอห์น ในปัจจุบัน จัตุรัสแห่งนี้ เป็นที่ขึ้นชื่อสำหรับอาหารอร่อย ราคาถูก สำหรับพนักงานออฟฟิศในช่วงกลางวัน แต่ตอนกลางคืน จะเป็นสถานที่เงียบสงบ เพราะภายในจตุรัสแห่งนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่เลย ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกอนุสรณ์สถานในปี 2006 (World monument fund)BBD Bagh (Dalhousie Square)ที่ทำการไปรษณีของ BBD Bagh (Dalhousie Square)Howrah Bridge มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Rabindra Setu หรือ “รพินทรา เซตู” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่กว้างที่สุดเป็นอันดับสามของโลก เปิดใช้งานในปีค.ศ. 1943 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำฮูคลี่ เชื่อมระหว่างเมืองกัลกัตตาและเมืองฮาวร่า โครงสร้างสะพานเป็นสะพานแขวนมีความยาว 450 เมตร และกว้าง 30 เมตร ผู้คนสามารถเดินสัญจรจูงวัวควายหรือเข็นรถ ลากรถบนสะพานได้ ด้วยว่าทางเดินเท้าสองฝั่งของสะพานนั้นกว้างมากๆ โครงสร้างเหล็กดูขึงขังและแน่นหนา สมกับที่อังกฤษได้วางรากฐานไว้Howrah Bridge มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Rabindra Setu หรือ “รพินทรา เซตู”พิพิธภัณฑ์อินเดีย หรือ “จาดูการ์” (Indian Museum) ของเมืองกัลกัตตาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี 1814 แต่เปิดให้คนเข้าชมในปี 1878 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่โตมาก มีห้องจัดแสดงทั้งหมด36 ห้อง รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุไว้มากมาย เป็นอาคาร รูปแบบอิตาเลี่ยนล้อมรอบด้วย สนามหญ้าเขียวขจี สร้างขึ้นเพื่อใช้เก็บ “ทรัพย์สมบัติของชาติ”พื้นที่จัดแสดง ภายในพิพิธภัณอินเดีย เมืองกัลกัตตาวัดเจ้าแม่กาลี (Dakshineswar Kali Temple)วัดฮินดูที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำฮูกรี (Hooghly River) วัดที่เป็นหนึ่งในสถานที่แสวงบุญที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองกัลกัตตา โดยวัดถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1855 โดยรานี ราชโมนี สตรีหม้ายที่ร่ำรวย และมีศรัทธาในศาสนา ซึ่งมิได้เกิดในวรรณะพราหมณ์ ดังนั้นพวกเคร่งศาสนา และวรรณะจึงต่อต้านภายในไม่มีพราหมณ์รับประกอบพิธีในเทวาลัย มีเพียงรามากฤษณะ และ นารามหรรษา ซึ่งยังอยู่ในวัยเด็กรับทำหน้าที่ และใช้เป็นที่สั่งสอนเผยแพร่ลัทธิความเชื่อที่รวมเอาส่วนดีของทุกศาสนามารวม ไว้ด้วยกัน และให้เป็นหนึ่งห้องที่ท่านผู้นี้เคยอยู่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ อย่างดี นอกจากนี้หลังคาเทวาลัยยังมียอดถึง 9 ยอด เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ พระนางภาบัติธาริณี ซึ่งเป็นภาคหนึ่งของเจ้าแม่กาลี และในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ยังมีเทวาลัยพระศิวะ 12 แห่งวัดกาลีกัฏ Kalighat Temple เป็นวัดประจำองค์พระแม่กาลีซึ่งเป็นภาคอวตารภาคหนึ่งของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี วัดนี้เป็นวัดของพระแม่กาลีประจำเมืองโกลกัตต้าบริเวณด้านบนของวัดกาลีกัฏ Kalighat Temple 

Subscribe for Offers

Payment Method

paycard1 paycard2 paycard3 paycard4 paycard5

@https://www.thaiclubbet.com/ afreecatv thailand 2023 All Copyrights Reserved.

top